Skanzen "Stará vesnice" se nachází přímo v obci, na břehu řeky Terebly.

Expozice muzea představuje bydlení a hospodářské prostory se zachováním interiéru a exponáty přibližují život obyvatel regionu. Většina budov je původní.

Muzeum se nachází pod širým nebem a tvoří ji cca 20 staveb. Expozice muzea představuje bytové a hospodářské stavby se zachováním interiéru a exponáty přibližují život původních obyvatel regionu.

Bydlení chudých: ukazuje životní úroveň chudých z konce devatenáctého století, není zde patro, malá okna, jeden pokoj, ve kterém obvykle žila velká rodina. Dům je autentický.

Dům přednosty obce: "Birova" naopak vykazuje dobrou prosperitu.

Pastýřova koliba: (kolyba) ukazuje život pastýřů, kteří trávili většinu času se stády. Dům má nízkou střechu, je jednopokojový. Uvnitř se nachází náčiní na skladování a zpracování mléka.

Domy ševce, šavle a tkalce: ukazují život řemeslníků, kteří se zabývali obuvnictvím a šitím v první polovině dvacátého století. Mezi exponáty je sbírka různých šicích strojů a tkalcovských výrobků.

Kovárna s pecí, měchy a nářadím ukazuje kovářství a tesařský dům a dílna ukazuje proces zpracování dřeva.

Soubor židovských staveb ukazuje život a životní úroveň zakarpatských Židů. Můžete zde vidět dům, hostinec, modlitebnu.

Můžete navštívit stoletou parní lázeň, kterou navštěvovali místní intelektuálové, projít se do farní školy z poloviny devatenáctého století. nebo navštívit maďarskou četnickou stanici.

 

Historie vzniku a povaha muzea "Stará vesnice"

Muzeum staré vesnice bylo otevřeno 14. června 2007. Iniciátorem vzniku byl Stanislav Arževitin, místní filantrop, který aktivně rozvíjí turistickou atraktivitu oblasti a vytváří zajímavá muzea.

Muzeum staré vesnice se stalo prvním vesnickým muzeem v Zakarpatí, věnovaným architektuře a životu obyvatel Vrchoviny. Úspěšně kombinuje autentické budovy i předměty pro domácnost s moderními kopiemi. Na přání hostů pořádají pracovníci muzea divadelní představení, které pomůže nasát atmosféru života Zakarpatí. Na místě je obchod se suvenýry.

Na jaře je celý areál muzea pokrytý květy vzácného šafránu.

 Při plánování návštěvy muzea "Stará vesnice" počítejte s cca 2. hodinami času.

Tel. +38 (067) 215-09-85, +38 (093) 238-09-85

Ceny:

Dospělý 70 hřiven

Slevněné vstupné (důchodci, studenti) 50 UAH

Děti 35 hřiven

Pracovní doba: od 9:00 do 19:00

Na území muzea "Stará vesnice" se nachází muzeum "Koločavská úzkokolejka", takže budete mít možnost navštívit dvě muzea najednou.

Na návštěvu muzea "Stará vesnice", muzea "Koločavské úzkokolejky" je potřeba si naplánovat alespoň jednu a jednu hodinu času.

Muzeum má vlastní suvenýrovou minci a je také turistickým značkovacím místem.

Součástí muzea je prodejna suvenýrů, kde si můžete zakoupit zajímavé suvenýry z Koločavy.

www.transkarpatia.cz