Sovětské školní muzeum  je prvním školním muzeem v Zakarpatí, které zprostředkovává atmosféru vzdělávání dětí v 60. a 70. letech 20. století.

Poprvé tato budova otevřela své brány školákům již v roce 1899 jako Maďarská královská veřejná škola. Byla to první veřejná škola v Koločavě. Do té doby měli děti možnost studovat pouze ve farní škole. Do roku 1923 byla škola jednotřídní, takže děti všech věkových kategorií se učily v jedné třídě. V českém období pokračoval vzdělávací proces ve dvou třídách.

V sovětských dobách se studenti vzdělávali díky učitelům, kteří do Koločavy přicházeli z různých částí Ukrajiny.

Během 40. a 50. let bylo do Zakarpatí posláno asi 5 000 učitelů z Velké Ukrajiny. Do koločavských škol se dostalo i více než 250 učitelů. Když dorazili do Zakarpatí, oblast byla uzavřena. Vjezd a výjezd z regionu byl povolen pouze na speciální průkazy. Učitelé nesměli opustit pracoviště bez povolení.

O několik let později bylo toto pravidlo odstraněno a v roce 1953 začal masový exodus učitelů domů do svých oblastí. Zakarpatský oblastní odbor školství byl opět nucen importovat celé „ešalony“ mladých učitelů ze střední a východní Ukrajiny. Začala jakási druhá vlna „ukrajinských učitelů“.

V roce 1978 se škola přestěhovala do nové moderní budovy, která byla postavena v centru obce.

K uctění památky učitelů, kteří zde působili téměř 30 let, byla v roce 2006 zchátralá budova na náklady dárců restaurována a otevřeno muzeum „Sovětská škola“. Skládá se z velké učebny, pionýrské místnosti, místnosti učitele a ředitelny.

Exponáty velké třídy připomínají, že kdysi děti používaly kalamáře a pera, počítaly na počítadle, poslouchaly gramofon a vyhřívaly se u starých kamen.

Pionýrský pokoj nás zavede do doby, kdy se ve škole hrálo na lesní rohy, bubny, a ve školních osnovách se probíraly biografie komunistických pohlavárů.

Na školním dvoře muzea je pomník " Učitelé z Ukrajiny ", který Je věnovánavšem učitelům, kteří v poválečných letech přišli na Zakarpatí ze střední a východní Ukrajiny, aby zvýšili úroveň vzdělání v horských vesnicích

 Informace:

Muzeum je otevřeno každý den, vč. Víkendů od 8:00 do 18:00 pouze po předchozí domluvě.

Prohlídku je nutné sjednat v kanceláři Skanzenu „Stará vesnice“

Sovětské školní muzeum se nachází na stejném území jako České školní muzeum, takže budete mít možnost navštívit hned dvě muzea.

Návštěva muzejního komplexu České a Sovětské školy vyžaduje cca hodinu času.

www.transkarpatia.cz