Starý dřevěný kostelík vítá všechny návštěvníky Koločavy. Na první pohled zaujme svými vytříbenými tvary. Doba jeho vzniku sahá do roku 1795. Dnes je otevřen turistům jako muzeum.

 Expozici muzea lze podmínečně rozdělit na dvě části, vnější a vnitřní.

 Externí expozice

 Prohlídka památky začíná seznámením s architektonickými prvky. Kostel se nachází na kopci, což vám umožní prohlédnout si stavbu z různých úhlů a vychutnat si její zajímavé proporce. Detailní prohlídka stavby odhalí fakt, že je postavena ze dřeva bez použití hřebíků. Kostel je postaven v barokním slohu, je trojdílný, má vysokou věž, která je zdobena fasetovanou vanou a kulovou hlavicí. Zachováno je jméno architekta – Ference Heka, které je vyřezáno na zárubni. Navíc je známo, že v roce výstavby byl v tomto kraji velký hladomor, jak dokládá dochovaný nápis v kostele. Na území sousedícím s kostelem se dochovaly hroby z konce XIX - začátku XX století.

 Vnitřní expozice

 Původní interiér se nedochoval. Po nastolení sovětské moci byl kostel využíván jako muzeum ateismu. Byly zde vystaveny portréty stranické nomenklatury a sovětského vybavení. Ikonostas a obrazy na stěnách kostela jsou nové, ale umožňují nasát atmosféru tohoto posvátného místa.

 Historie a vlastnosti muzea

 V sovětských dobách bylo v kostele muzeum ateismu. Církevní povaha kpostela zanikla v roce 1953. Ikony z něj byly přeneseny do Užhorodského muzea lidové architektury a života.

 Koncem 60. let 20. století byla provedena celková rekonstrukce objektu. Budova se stala areálem vlastivědného muzea. Vedle kostela stála dřevěná zvonice, ta byla přenesena do stávajícího pravoslavného kostela.

 V moderním oltáři kostela se nachází ikona pomazání „Ježíš Kristus Vinice“, která je jedinečná a jediná svého druhu. Nedaleko kostela se nachází pomník posvátného rukopisu „Pearl of Precious“, který vytvořil Koločavský jáhen Ivan Logush. Kopie tohoto rukopisu je uložena v kostele, má objem 418 stran.

K provádění prohlídek v  češtině se obracejte na uvedené telefonní čísla:

 +38 (097) 700-18-30

+38 (098) 966-50-22

Pro exkurzi kostela si vyhraďte cca 1,5 hodiny času.

 www.transkarpatia.cz