Muzeum ukazuje podmínky výuky dětí v českém období dějin Koločavy. 

Začátkem května 1919 bylo celé území tehdejší Zakarpatí obsazeno buržoazním Československem a bojarským Rumunskem. 10. září 1919 se Zakarpatí stalo součástí Československa pod názvem Podkarpatská Rus. V českém období došlo v Koločavě k největšímu růstu kulturní a vzdělanostní úrovně rozvoje.

Státní škola v Kolochavě nefungovala. Omeljan Skyba, který byl 17. září 1918 vyslán Mukačevským biskupstvím do Kolochavy, vyučoval děti na církevní škole a poté od roku 1923 na státní československé škole. Několik let byl jediným učitelem v obci. Pracoval na dvě směny, protože školu denně navštěvovalo 147 dětí. Sám však nemohl učit celou vesnici, a proto byla úroveň vzdělání na koločavské vrchovině nízká. Byly pořádány kurzy pro negramotné.

Od roku 1923 byla v Koločavě zřízena státní československá škola s vyučovacím jazykem rusínským.

Státní střední škola s českým jazykem poprvé otevřela své brány v roce 1931. Navštěvovaly ji především děti místních Židů a také zástupci českých úřadů, notáři, úředníci a četníci, kteří byli na Zakarpatí vysláni z České republiky. Jejich děti neuměly místní jazyk, a proto nemohly navštěvovat školu s rusínským vyučovacím jazykem. Škola byla uzavřena v roce 1938. I přesto, že česká škola trvala pouhých 7 let, zanechala v historii obce znatelnou stopu.

V roce 2007 byla na náklady dárce zrestaurována stará budova a zpřístupněno turistům České školní muzeum.

Expozice byla připravena podle memoárů bývalých studentů české školy, akademika Mykoly Mushynky z Prešovské univerzity a Dr. Františka Gibela - ředitele Českého muzea Jana Komenského.

 Muzeum se skládá ze dvou místností - učebny a učitelského salonku. Exponáty ukazují, že česká státní škola se nejen starala o znalosti studentů, ale také je vychovávala v lásce k „krásné“ republice a jejímu otci Tomáši G. Masarykovi. Před vstupem do třídy byl vedle tabule vystaven státní znak, portrét prezidenta republiky a u dveří jeho busta.

Partitura na klavír zve k provedení státní hymny a geografické mapy tehdejší země ukazují rozlehlost Československa od Šumavy až po hřeben Karpat. Studenti české školy nosili dřevěné penály, používali kalamáře a pera. Na školních lavicích jsou práce českých spisovatelů a třídní časopisy s ročníky koločavských studentů.

 Bustu prvního prezidenta Československé republiky TGM věnoval nově vzniklému muzeu v roce 2007 ředitel Muzea Jana Kamenského v Přerově Dr. František Giebel spolu s mnoha dalšími českými školními potřebami. Od té doby stojí v rohu učebny muzea „otec“ ČSR. Nad ním je jeho věčně aktuální výrok: "Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi."

 Informace:

Muzeum je otevřeno každý den, bez přestávek a víkendů od 8:00 do 18:00 pouze po předchozí domluvě v kanceláři skanzenu „Stará vesnice“

České školní muzeum se nachází na stejném území jako sovětské školní muzeum, takže budete mít možnost navštívit hned dvě muzea.

Návštěva muzejního komplexu, který zahrnuje obě muzea, by měla trvat cca hodinu času.

www.transkarpatia.cz