Jedním z nejatraktivnějších objektů Koločavy je historické a vojenské muzeum "Arpádova linie". Uvidíte zde unikátní sbírku vojenské techniky z druhé světové války a navštívíte skutečné bunkry.

K dnešnímu dni byly obnoveny 4 z 34. bunkrů, které obsahují více než 2000 exponátů. Všechny exponáty jsou autentické.

Maďarsko začalo budovat obrannou linii v roce 1940 na obranu před postupujícími sovětskými vojsky. Přirozený reliéf Karpat umožňoval stavbu takových vojenských opevnění, z nichž dělostřelecká palba mohla zastavit pohyb nepřítele. Za tímto účelem bylo v Koločavě postaveno asi třicet železobetonových bunkrů. Opevněné zemní příkopy se táhly od palebných stanovišť k bunkrům.

Byly v nich položeny telefonní linky, palebná stanoviště byla vybavena automatickými ručními palnými zbraněmi, minomety, granáty a lehkými protitankovými děly.

Řeka Terebla byla na několika místech zablokována několika řadami betonových pyramid.

V koločavském muzeu „Arpádova linie“ se podrobně seznámíte s historií druhé světové války na Zakarpatí.

 První bunkr muzea se nazývá "Command". Uvnitř je vše jako kdysi. Kulomet, samopaly, pušky, střelivo, granáty, helmy, plamenomet, hasicí přístroj, napájecí kabel a desítky dalších zařízení pro boj. Vše jsou originální artefakty.

Pár desítek metrů od prvního bunkru najdete podzemní vojenskou neocnici. Lůžka ve třech patrech, sady lékařského vybavení, pachy dobových léků, bromu a jódu. Nebylo možné zde zůstat déle, bunkr byl určen k první pomoci raněnému a přípravě jeho evakuace.

 Po sto metrech do strany se ocitnete v kuchyni - "Kotlopunkt". V tomto bunkru upozorňujeme na odvozený kotlíkový kuchyňský ostruh, který byl používán v maďarské armádě. K dispozici je také dlouhý stůl s nerezovými talíři a lžícemi a měděné hrnce. Na obou jeho stranách jsou lavičky. Proviant" je uložen v sáčcích s datem - 1942.

 INFORMACE

Muzeum je otevřeno každý den, bez přestávek vč. víkendů od 8:00 do 18:00 a to výhradně po předchozí domluvě ve vstupní kanceláři skanzenu „Stará vesnice“

 Muzeum Arpádova Linie se nachází v blízkosti Pramenů Borkut, které stojí jistě za návštěvu.

 Návštěvě muzea Arpádovy Linie budete potřebovat dvě hodiny času.

www.transkarpatia.cz