První zmínka o Koločavě pochází z patnáctého století. Vesnice byla založena uprchlíky z poddanství a svůj název dostala podle jména řeky Koločavky. Během dlouhé historie Koločava opakovaně přecházela od jednoho vládce k druhému, byla součástí různých zemí, takže dnes místní dialekt zahrnuje maďarská česká, rumunská, německá slova. Postupem času se okolní vesnice staly součástí Koločavy. Dnes se obec rozkládá v délce více než 12 km podél řeky Terebla a jejích přítoků.