PřesHranice z.s.

21. dubna 643, 691 44 Lednice, IČO: 05140030

Dlouholetý, prověřený partner v oblasti podpory regionu.

Organizace, která systematicky směřuje svou pomoc do infrastruktury, zdravotnictví a školství.

Kontakty: info@preshranice.eu ,  www.preshranice.eu

VAŠE MOŽNOST POMOCI FORMOU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Transparentní účet 115-277280287/0100

Pro platby ze zahraničí:

IBANCZ7001000001150277280287 BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

PŘÍSPĚVKY  JSOU VYUŽÍVÁNY BEZE ZBYTKU, EFEKTIVNĚ, ÚČELOVĚ.

PřesHranice z.s. je dobrovolnická organizace, vaše dary nezatěžuje žádnými náklady a veškeré příspěvky tak putují do pomoci potřebným.

Poděkování patří všem, kteří pomáhají POMÁHAT !