V rámci mládežnického etnofestivalu bylo v Koločavě otevřeno kulturní centrum

V obci Koločava, která je známá desítkou muzeí a aktivním rozvojem cestovního ruchu, se ve dnech 19. – 20. června konal Verchovinský letní etnofestival mládeže. Místní obyvatelé i turisté měli jedinečnou příležitost zúčastnit se různých kurzů, které hosty seznamovaly s místními tradicemi, zvyky, řemesly a vznětlivou ukrajinskou hudbou.

Hlavní událostí léta bylo otevření Kulturního a uměleckého centra (amfiteátru), které se začalo stavět na jaře 2019 v rámci projektu „Svět karpatských rozet – opatření k zachování jedinečnosti karpatské kultury“. Stavbu podpořila Evropská unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Polsko-Bělorusko-Ukrajina 2014-2020. Realizátorem projektu je zastupitelstvo obce Koločava.

Kulturní a umělecké centrum má podobu kryté budovy amfiteátru v karpatském stylu. Budovu doplňuje jeviště využitelné ze dvou stran v závislosti na počtu diváků. Součástí budovy amfiteátru je také administrativní budova a konferenční sál pro 100 osob, který lze v případě potřeby využít jako výstavní.

„V obci Koločava se pravidelně konají různé kulturní a umělecké akce, takže potřeba vybudovat pro ně takové místo už dávno zrála,“ říká šéf zastupitelstva obce Koločava Vasyl Chudinec.  Na základě vzniku amfiteátru se zrodilo také „Středisko kulturních služeb Rady obce Koločava“. Pro místní děti funguje kroužek kreslení, plánujeme otevřít i další, jako je choreografie, tanec, hra na lidové nástroje a další. V amfiteátru bude také Národopisné muzeum Ivana Olbrachta. V tento den děkujeme všem, kteří se podíleli na návrhu a výstavbě amfiteátru. Práce na její stavbě byly dlouhé a namáhavé, ale zvládli jsme to. Ať tedy slouží mnoho let ve prospěch místní komunity.“

Z jeviště nového Kulturního a uměleckého centra přivítalo Koločavské obyvatele i turisty mnoho vážených hostů:  poslanec, vedoucí Zastoupení Programu přeshraniční spolupráce Polsko-Bělorusko-Ukrajina 2014-2020 ve Lvově Olga Parasotska, generální konzulk Česká republika ve Lvově Pavel Pešek, konzul pro hospodářskou politiku Generálního konzulátu Polské republiky ve Lvově Tomasz Koval, místopředseda Zakarpatské regionální rady Denis Mann, zástupce vedoucího Zakarpatské státní správy okresu Chust Jurij Ivancho , Předseda okresní rady Chust Nazariy Pavliy, výkonný ředitel Asociace místních samospráv „Euroregion Karpa , místní filantrop Stanislav Arževitin, který daroval sadu nábytku pro amfiteátr.

Čestní hosté převzali od Koločavy čestná uznání za rozvoj a popularizaci historického a kulturního dědictví.

www.transkarpatia.cz