Chov ovcí - jedna z nejstarších profesí v Karpatech, vždy přitahovala svou romantikou a možností žít šest měsíců v tichu hor, daleko od ruchu venkova. Chov ovcí se nikdy v žádné instituci nevyučoval, jeho základy byly předávány přímo v terénu. Otec učil syna, děd - vnuka, tak se z generace na generaci předávala tajemství chovu a pastvy ovcí.

Časy se ale mění a nyní práce prarodičů není příliš atraktivní pro mladé lidi, kteří se stále více vzdalují venkovskému způsobu života a hospodaření. S cílem seznámit mladé lidi i turisty s chovem ovcí, naučit základům této práce, zachovat ovce jako nehmotné dědictví Koločavy a propagovat jej, vypracovali veřejní aktivisté projekt „Ovce – starodávné karpatské řemeslo“, který v r. 2020 zvítězil v soutěži místních sdružení Euroregion-Karpaty-Ukrajina “v rámci programu podpory iniciativ místních karpatských komunit s finanční podporou regionů Lvov, Zakarpatsko, Ivano-Frankivsk, Černovice. Projekt realizuje Dobročinná organizace „Dobročinný fond pro rozvoj horských území“ ve spolupráci se vzdělávacím komplexem Koločava „Ucelené vzdělávací zařízení I-III. stupně – předškolní vzdělávací zařízení“.

Cílem projektu je zachování a propagace tradic chovu ovcí jako nejstaršího karpatského řemesla vytvořením školy chovu ovcí v obci Koločava, kde se mladí lidé a turisté mohou seznámit s pasteveckým způsobem života.

Aktéři projektu zřídili ve Škole ovcí areál pro mistrovské kurzy, a to školu pro ovce, průzkumný prostor pro kolibu, oplocení a kontejnery na sběr TKO. Koločavská škola udělala tematickou expozici „Ovčácké-starobylé řemeslo“, pro kterou vyvinula speciální informační stojany a zakoupila základní nářadí pro pastýře, potřeby pro domácnost (bubny, kotle, rožně, gelety, poháry, prapory atd.). Aby se mladí lidé seznámili s tradicemi chovu ovcí, vedli profesionální pastevci mistrovské kurzy pro mládež o dojení ovcí a vaření sýrů a syrů.

„O chov ovcí v Koločavě jako povolání se nyní mladí nezajímají, přičemž toto téma je pro turisty mimořádně atraktivní,“ říká projektový manažer Vasyl CHudinec.  Realizací našeho plánu chceme mladé generaci vyprávět o dávné prácii, kterou naše děti mohly živit své rodiny a vzbudit u mladých lidí zájem o výuku tohoto povolání. Turisté mají zájem poznat exotické tradice chovu ovcí a vyzkoušet pravý ovčí sýr, dojit ovce nebo si sýr sami vyrobit. To je pro návštěvníky velmi atraktivní a zlepšuje to turistickou image obce Koločava, která se řadí mezi turistické regiony.

www.transkarpatia.cz