5. leden je dnem vzniku Národního přírodního parku Siněvir.

Dne 5. ledna 1989 bylo vydáno usnesení Rady ministrů SSSR č. 7 a záhy nařízení Ministerstva lesního průmyslu SSSR ze dne 17. ledna 1989 č. 9, podle kterého byl založen Národní přírodní park Sinevir. Vydání těchto dvou dokumentů předcházela pečlivá práce vědců, ekologů a vládních úředníků. Dosud zde existovala krajinná rezervace národního významu „Jezero Sinevir“, která vznikla v roce 1974.

V oblasti údolí řeky Terebla byla před vyhlášením usnesení o zřízení národního parku řada dalších rezervací, zejména Glukhanya , Kantina, Kamyanka, Ozirce a několik minerálních pramenů. Tehdejší zařazení těchto objektů do fondu přírodních rezervací ve statutu rezervace však nezaručovalo jejich řádnou ochranu.

Myšlenka na vytvoření národního parku v údolí Terebla vznikla mezi vědci v polovině 80. let dvacátého století.

Od založení národního parku „Sinevir“ uplynulo více třicet tři let a dnes je tato instituce jedním z lídrů v ochraně přírody na Ukrajině. 

www.transkarpatia.cz