Nepřetržitě probíhá pomoc ženám, dětem a seniorům, kteří utíkají před válečným nebezpečím. Každý den je vypravován autobus, který následně přepraví tyto uprchlíky do cílové destinace, kde na ně čeká ubytování, doprovodné sociální služby, pomoc s vyřízením povinné agendy atp. Pomáháno je od A, do Z. Děkujeme všem, kdo pomáhají !
PROSÍME O POMOC FORMOU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU !!!
Transparentní účet 115-277280287/0100 pro platby ze zahraničí: IBANCZ7001000001150277280287 BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX
TYTO PENÍZE JSOU VYUŽÍVÁNY BEZE ZBYTKU, EFEKTIVNĚ, ÚČELÉOVĚ.
www.preshranice.eu je dobrovolnická organizace, vaše dary nezatěžuje žádnými náklady a veškeré příspěvky tak putují do pomoci potřebným.
Děkujeme všem, kteří pomáhají POMÁHAT !