Se smutkem v srdci jsme přijali bolavou zprávu o odchodu Jakuba Vyskočila z našeho světa. Obětavě odvezl svými autobusy (BusLIne) mnoho nejen "našich" maminek a dětí, do bezpečí v české republice.
Jeho rodině, blízkým, i firmě vyjadřujeme hlubokou soustrast.