Každoročně oznámí jaro svůj příchod do Koločavy nádhernou fialovou scenérií. Letos ji můžeme vidět na našich předloňských fotografiích. Virtuálně tak máme možnost vychutnat přenádhernou auru Koločavského údolí a vůni Karpatských větrů...
Crocus heuffelianus - šafrán karpatský
Šafrán karpatský roste především na pravidelně obhospodařovaný mezofilních loukách a pastvinách a vzácněji také v potočních olšinách či na okrajích horských lesů. Vyhovují mu hluboké, čerstvě vlhké, hlinité půdy s dostatkem živin na mírně kyselém podloží.
Kvůli taxonomickým nejasnostem je rozšíření šafránu karpatského stále nedostatečně známé. V širším pojetí se tento druh vyskytuje v Karpatech od východní Moravy po Banát v Rumunsku, dále pak v horách na severu a severozápadě Balkánského poloostrova a také v podhůří východních Alp ve Slovinsku a severovýchodní Itálii.
Od podobného šafránu bělokvětého (Crocus vernus) se liší větším vzrůstem, tyčinkami nepřevyšujícími vrchol blizny a také nápadnou srdčitou skvrnou na vrcholu cípů okvětních lístků.