Projekt na podporu integrace dětí z válečných oblastí. „Divadlo hrou s Koločavou“ zajistí lektorky z Moravského divadla Olomouc a Divadla Drak
Tisková zpráva
Nezisková organizace PŘES HRANICE EU z. s. připravila ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc a Divadlem Drak projekt Divadlo hrou s Koločavou v Zakarpatské Koločavě. V termínu od 27. 7. do 5. 8. připraví divadelní lektorky interaktivní program pro děti, které zde byly s rodinami přestěhované z válkou postižených oblastí na Ukrajině. Smyslem projektu je usnadnit hravou formou integraci těchto dětí v novém prostředí. Spolu s místními dětmi se dle svého přání zapojí do pěveckých a hereckých aktivit, budou vyrábět kulisy, kostýmy apod. Středobodem her se stanou hudební pohádky Miniopery, které budou přeloženy do ukrajinštiny. Na realizaci projektu zřídila organizace sbírku s cílovou částkou 132 tisíc korun. Projekt je možné podpořit do 21. 7. na transparentní účet.
Projekt, který pořádá organizace PŘES HRANICE EU, se uskuteční v termínu od 27. 7. do 5. 8. Moravské divadlo Olomouc a královehradecké Divadlo Drak se stala partnery akce. Do Koločavy pojednou jako dobrovolnice divadelní lektorky Moravského divadla Eva Krupařová a Jana Posníková, které připraví a zajistí společně se třetí zapojenou lektorkou Janou Nechvátalovou z divadla Drak program. Workshopu se dále zúčastní tři tlumočnice a koordinátorka.
„V Draku se kreativnímu vzdělávání věnujeme dlouhodobě a v posledním roce jsme realizovali také celou řadu programů zvlášť určených pro ukrajinské děti žijící u nás. I proto si moc vážíme toho, že nás organizace PŘES HRANICE EU a Moravské divadlo Olomouc přizvali ke spolupráci na tomto skvělém záměru. Věříme, že zkušenosti, které do něj vnese naše lektorka Jana Nechvátalová, budou celému projektu ku prospěchu. A stejně tak nepochybujeme o tom, že řadu nových, cenných zkušeností tato spolupráce naopak přinese. Především ale věříme, že se nám prostřednictvím tohoto projektu podaří přinést radost a potěšení z tvorby tam, kde je jí teď třeba nejvíc,“ uvedl ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský. „Jsem rád, že se můžeme zapojit do projektu, který nám dává velký smysl. Hra na divadlo je přirozený a tvůrčí nástroj pro navázání spolupráce a sounáležitosti. Přál bych si, aby akce získala takovou podporu, abychom na podzim přivítali děti z Koločavy v Česku a společným představením potěšili ukrajinské děti žijící u nás,“ sdělil ředitel Moravského divadla David Gerneš.
Nezisková organizace PŘES HRANICE EU z. s. vytváří a realizuje projekty na základě mezinárodní spolupráce, které poskytují rozvojovou a humanitární pomoc, zaměřenou na zlepšování kvality školství, zdravotnictví, záchranných systémů, infrastruktury obcí a ochrany lidských práv. Jedním z regionů, kde intenzivně působí, je Zakarpatská Ukrajina. V rámci projektu Kolektivní ubytování osob se ztíženou možností návratu organizace s pomocí Člověka v tísni a Člověka v ohrožení zrekonstruovala 24 objektů v celé Zakarpatské oblasti, jež poskytnou zázemí více jak 1 000 osobám, které ze svých domovů vyhnala válka. „V Koločavě jsme takto opravili čtyři objekty, kam se mohly tyto rodiny z provizorních ubytování přestěhovat a osamostatnit se. Jedná se asi o čtyřicet dětí. Díky dlouholetému působení naší organizace v této oblasti, máme s tamními úřady, školami a obyvateli navázané přátelské vztahy. Projekt, jehož cílem je propojit děti s místními vrstevníky a pomoci jim zvyknout si na nové prostředí a kolektiv, rádi přijali,“ uvedl předseda organizace PŘES HRANICE EU Radim Kupec, který je mj. je iniciátorem mezinárodní dohody o podpoře ve zdravotnictví v tomto regionu.
„Přes všechny zkušenosti s prací s dětskými kolektivy a dětmi v krizových situacích jsme si plně vědomy, že krize, kterou způsobil válečný konflikt na území, které považovaly za bezpečný domov, vyžaduje naprosto speciální přístup. Proto bude celý program koncipován jako hra v té nejryzejší podobě. Přejeme si děti zapojit do nejrůznějších úloh, nejen hereckých nebo pěveckých, bez tlaku na výkon. Samy si budou moci vybrat, na jakých z nich se chtějí podílet, dle svých možností, přání, možná i aktuálního stavu,“ přiblížila obsah workshopu a přístup divadelních lektorek Eva Krupařová, hlavní divadelní lektorka Ateliéru MDO, která s organizací PŘES HRANICE EU spolupracuje jako dobrovolnice už několik let.
„Budeme volně vycházet z představení Miniopery pánů Uhlíře a Svěráka, které máme od minulého roku v repertoáru a ve kterém účinkují vedle dospělých i děti. Jedná se o tři pohádky, což umožňuje pružně reagovat na počet dětí, které budou mít zájem se zapojit. Miniopery pro tento projekt přeložíme do ukrajinštiny,“ dodala Jana Posníková, členka činohry Moravského divadla a divadelní lektorka.
Projekt dále pracuje s vizí přivést na podzim děti z Koločavy do České republiky a připravit pro ně týdenní program, jehož vrcholem bude společné speciální uvedení Minioper pro ukrajinské rodiny, které se z důvodu války přestěhovaly do České republiky.
Organizace PŘES HRANICE EU z.s. nečerpá peníze z žádných veřejných a státních dotací. Prostředky pro svou činnost i provoz získává od individuálních dárců a firem. Funguje na dobrovolné bázi, žádná pozice není placená. „Pro realizaci první fáze projektu Divadlo hrou s Koločavou jsme zřídili speciální sbírku s transparentním účtem 2102166078/2010 (zpráva pro příjemce „Divadlo“). Projekt můžete podpořit do 21. 7. Cílová částka, která pokryje na náklady na cestu, stravu, ubytování, materiál a občerstvení pro děti, je 132 tisíc korun,“ shrnul Radim Kupec.