Blahopřejeme všem obyvatelům Koločavy ke Dni nezávislosti Ukrajiny! Nezávislost je především svoboda. Svoboda být tím, kým jsme, říkat, co si myslíme, bránit ideály, ve které věříme.

Nezávislost je především svoboda. Svoboda být tím, kým jsme, říkat, co si myslíme, bránit ideály, ve které věříme.

Nezávislost je zodpovědnost. Zodpovědnost vůči těm, které milujeme, za to, kde jsme dnes a kde všichni budeme zítra.

Dnes se naše Nezávislost opět koupe v krvi.

S vděčností a nepopsatelnou lítostí skláníme hlavu před těmi, kteří zemřeli v bitvě!

Modlíme se za ty, kteří na frontě bojují za naše světlé zítřky.

Věříme v mírovou budoucnost na bohaté a svobodné Ukrajině!

Přejeme nám všem rychlé vítězství nad nepřítelem a život pod pokojným nebem!