Rady

Doklady
Platný cestovní pas s minimální dobou platnosti jeden měsíc. V případě cesty motorovým vozidlem je nutné, aby řidič vlastnil mezinárodní řidičský průkaz (ukrajinské urgány však akceptují také české řidičské průkazy) a technický průkaz. Vyžadována je i tzv. zelená karta. V případě cesty automobilem, naléhavě upozorňujeme, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí, je třeba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené, je nutno celním orgánům, resp. dopravní policii (DAI), doložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ruským překladem.

Víza, režim vstupu
Ukrajina zrušila vízovou povinost pro občany ČR bez časového omezení. Toto opatření umožňuje vstup a pobyt na území Ukrajiny bez víza, v délce 90 dnů v průběhu 180 dní od data prvního vstupu. V případě pobytu za účelem zaměstnání, trvalého pobytu, sloučení rodiny, studia nebo pobytu převyšujícím 90 dnů, je nutno požádat o příslušné vízum. Doporučujeme se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Ukrajiny, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Celní předpisy
Celní předpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem států Evropské unie. Rozdíl však představuje zejména převoz valuty přes ukrajinskou hranici. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 3 000 USD a vyšší částky musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny. Takovým dokumentem je zpravidla celní deklarace o dovozu této částky na území Ukrajiny, bankovní potvrzení o převedení této částky ze zahraničí. Doporučuje se při příjezdu raději deklarovat veškerou dováženou valutu (i částky nižší než ekvivalent 3 000 USD), dražší osobní věci (zlato, elektronická technika). Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, střeliva, omamných a psychotropních látek a věcí, u nichž není možné prokázat jejich původ. Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů - doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat.
Povinná výměna valut se nevyžaduje. V teritoriu existuje široká síť směnáren. Směna se provádí zpravidla bez manipulačního poplatku pro banku. Nejlépe je na Ukrajinu cestovat s USD event. s EURO v menších bankovkách. Zejména u USD jsou ve směnárnách požadovány málo opotřebované bankovky (např. 100 dolarové bankovky, ne starší než emise z roku 1993). Výměnu peněz zásadně uskutečňovat v bankách nebo ve směnárnách.

Celnice a celní předpisy
Jedinou celnicí při cestě na ukrajinu je celnice slovensko-urajinská Vyšné Nemecké-Užhorod. Na slovenské straně, při cestě tam to jde bez problémů. Na ukrajinské celnici musíte vyplnit emigrační kartičku a celní prohlášení, poté Vás pustí. Emigrační kartičku vypisujete dvakrát, jeden díl si nechávají hned na celnici a druhý odevzdáváte při výjezdu zpět do SR. Majitelé osobních vozidel dostávají na začátku celnice talončik na svůj automobil, ten odevzdávají na konci celnice, oni si oněj řeknou. Pozor na zbraně, různé paralyzační spreje i deseticentimetrový nůž je problém. Pokud byste chtěli vědět více můžete kontaktovat:

Generální konzulát Lvov
Antonovicha 130/a, Lvov
79057
tel: 00380/322-976893, 322-976894
fax: 00380/322-976896
e-mail: lvov(at)embassy(dot)mzv(dot)cz
web: www.mzv.cz/lvov

Vedoucí úřadu: JUDr. Ladislav HRADIL
Funkce: generální konzul
Působnost úřadu: konzulární pro oblasti:
Volyňská, Rovenská, Černivecká, Lvovská, Zakarpatská, Ivano-Frankovská a Ternopylská

Při cestě zpět na ukrajinské straně odevzdáte druhou část emigrační kartičky, ukrajinci nedělají žádné problémy. Na Slovenské celnici se obrňte trpělivostí. Zpět do evropské unie můžete dovážet jeden karton cigaret, litr vodky, dva litry vína, čtyři piva. Nesmíte dovážet potraviny. Oni jsou opravdu svědomití a doufáme, že nenarazíte na žádného pitomce. Máme zkušenosti, že průjezd tam do jedné hodiny je supr a zpět do dvou a půl, malý zázrak. Lépe je hranicemi projíždět v noci. V letní sezóně se doba strávená na celnici rovněž prodlužuje. Autobusové zájezdy při cestě tam i zpět musí vyřizovat více dokladů, ale profesionální dopravci to znají. Nenechejte se vyprovokovat k neuváženým činům a pevné nervy. Pozor oni vám rozumí!

Zdravotnictví
Poskytování zdravotnických služeb občanům ČR je prováděno od 1. března 2000 pouze za úplatu nebo na základě zahraničního zdravotního pojištění. Doporučujeme proto uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí, z tohoto pojištění je pak možné krýt náklady na péči v nestátním zařízení (ve velkých městech Medikom, Boris). Doporučujeme, aby se občané ČR informovali u jednotlivých českých či zahraničních pojišťovacích společností na možnost připojištění se pro území Ukrajiny. Rovněž doporučujeme zvážit možnost pojistit si majetek. V případě krádeže osobních věcí turisty bývají zpravidla značné potíže při vyžadování potvrzení o krádeži od policejních orgánů Ukrajiny. Potvrzení o krádeži osobních dokladů se nevydávají a místo nich je možné získat jen potvrzení o nahlášení ztráty osobního dokladu (cestovní pas, řidičský průkaz a pod.).

Občanům ČR je poskytována lékařská péče za úplatu, avšak upozorňujeme na odlišnou kvalitu v porovnání s ČR. Existují zde i soukromé ordinace, především stomatologické, kde je ošetření na vyšší úrovni s odpovídajícími cenami. Občané ČR by se před cestou na Ukrajinu měli pojistit. České pojišťovny, které jsou členy mezinárodní asociace CORIS, by měly být pro pojištění nejvhodnější, protože mají partnery i na Ukrajině. Ošetření je možné zajistit ve státních a soukromých ordinacích.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Lékařská péče na Ukrajině se nedá srovnávat s naší, nejbližší lékařská péče je v obci Siněvir (10 km od Koločavy). Spíše počítejte s placením lékařských úkonů, vyjma nemocnic. Nezapomínejte si brát doklady pro jednání s vaší pojišťovnou. Není od věci sebou mít svou lékarničku a hlavně, co můžete vyřešit sami, raději vyřešte. I převoz na slovenskou stranu je lepší. Pojistěte se na cestu u vaší zdravotní pojišťovny, je to pár korun. NIKDY NEJEZDĚTE NA UKRAJINU NEPOJIŠTĚNÍ!

Mapy
V naší republice můžete mapy zakarpatské oblasti zakoupit v brněnském kudrnovském obchůdku, v podchodu pod vlakovým nádražím nebo v pražské Jugmanově ulici prodejna KIWI či na adrese: http://www.infoukes.com/ua-maps/oblast/oblast01/.
Můžete je také zakoupit v knihkupectvích v Užhorodě či Mukačevu. K dostání jsou i v Četnické stanici v Koločavě.

Pošta a pohlednice
V Koločavě funguje v pracovní dny pošta, nachází se v centru vesnice. Pohlednice si můžete zakoupit v Četnické stanici. Známky na poště. Pokud bude pošta zavřená dejte pohlednice majitelům četnické stanice a peníze na známky, oni vám je pošlou.

Na co si dát pozor
Vždy se raději dopředu zeptejte na cenu, plaťte až po. Buďte spíš nenápadní. Pozor na alkohol a na alkoholické družby s místnimi, nedopadá to dobře. Pozor na přílišnou důvěru. Ženy a dívky, buďte raději v mužském doprovodu. Nedávejte okolí příležitost, aby vás okradli. Zakarpatí je docela bezpečná oblast, ale buďte obezřetní. Při ztrátě nebo odcizení pasu, osobních dokladů, kontaktujte naše velvyslanectví a řiďte se jejich pokyny. Není od věci mít sebou ofocenou zadní stranu vašeho pasu a dvě pasové fotografie. V případě ztráty pasu vám ochotně pomůžou majitelé Četnické stanice Valerij a Natálka, není to jejich první zkušenost.

Powered by Website Baker