Koločava

Koločava
Koločava je obec, která se rozkládá na levém bÅ™ehu Å™eky Terebly a v údolích potoků Koločavka, Hirsovec a Suchar. Její domky jsou však roztroušeny i po okolních strmých stráních kopců od lesů pod poloninou Piškoňa až pod sedlo Prisl.

Koločava je vesnice vysoko v ukrajinských Karpatech. Skromné domky jsou ve stínu horských velikánů. KaždoročnÄ› tam z ÄŒeska míÅ™í tisíce turistů. Všechny do hor láká totéž. V KoločavÄ› se narodil a působil Nikola Šuhaj. Zbojník, ze kterého román Ivana Olbrachta udÄ›lal legendu.

PÅ™írodní pomÄ›ry v okolí Koločavy
Okolí Koločavy leží v mírném klimatickém pásmu. Ovšem kontinentalita klimatu je vyšší než u nás, což svÄ›dčí o značných výkyvech počasí: od mínus 30 stupňů v zimÄ› až ke 40 stupňům plus v létÄ›. Stálé a pÄ›kné počasí bývá koncem kvÄ›tna, začátkem června a v srpnu a Å™íjnu. Horské oblasti se všeobecnÄ› vyznačují častými srážkami jež se projevují bouÅ™kami, krátkými a vydatnými dešti.

Ukrajinské Karpaty jsou často nazývány Poloninské Karpaty, na UkrajinÄ› se používá název Lesistyje Karpaty tahnoucí se v délce 400 km.

Poloniny jsou pastviny na vrcholech a hÅ™ebenech hor, nacházející se vÄ›tšinou v pásmu karpatských pískovců. Tradice pastevectví na poloninách je prastará a do dnešních dob nedoznala prakticky žádných zmÄ›n.

Doprava po okolí Koločavy
Na výlety po blízkém okolí můžete využít místní dopravce. DohodnÄ›te se s majiteli ÄŒetnické stanice Valeriem nebo Natálkou, oni vám zajistí dopravu od osobního auta až po náklaďák. Ceny vás pÅ™íjemnÄ› pÅ™ekvapí, ale domlouvat je potÅ™eba vždy dopÅ™edu a platit až po službÄ›.

 

Powered by Website Baker